Kommende Kurser

DISC - lær om adfærdspsykologi og arketyper

28. september 2023 13:00 (Europe/Copenhagen)

Organisationskultur

5. oktober 2023 10:00 (Europe/Copenhagen)

Teamudvikling

26. oktober 2023 13:00 (Europe/Copenhagen)

Forandringslederen

9. november 2023 10:00 (Europe/Copenhagen)

Coaching og overbevisninger

23. november 2023 13:00 (Europe/Copenhagen)

Lederroller og ledelsesstile

7. december 2023 10:00 (Europe/Copenhagen)

On-demand webinars

Organisationsmodeller og styringsprocesser

22. juni 2023 13:00 (Europe/Copenhagen)

Strategiske begreber og strategisk analyse

8. juni 2023 10:00 (Europe/Copenhagen)

Kommunikationsteorier- og modeller

25. maj 2023 13:00 (Europe/Copenhagen)

Personlig gennemslagskraft

14. september 2023 10:00 (Europe/Copenhagen)

Situationsbestemt ledelse - SL2

31. august 2023 13:00 (Europe/Copenhagen)

Motivationsteorier

17. august 2023 10:00 (Europe/Copenhagen)